Realizují:


KAZUIST, spol. s r.o.

 


HRAT, spol. s r.o.

Realizace projektu "Posílení aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím sítě "Start-Business-Center"

v rámci Moravskoslezského kraje vyplývá z potřeb a zároveň nutnosti podpory specifických skupin, jejichž šance na uplatnění se jako běžný zaměstnanec je minimální až nulová. Projekt využívá zavedených pracovišť SBC - v Třinci, Frýdku-Místku, a v dalších městech pro území býv. okresů Karviná, Opava, Ostrava, Bruntál, Nový Jičín - za účelem podpory a rozvoje podnikání u osob, které jsou takto na trhu práce znevýhodněné.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR.


  Specifické cíle

 • zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněných na trhu práce využitím osvědčených programů a nástrojů pracovišť SBC
 • podpořit zájem o podnikání vhodnou formou a podporou ze strany SBC
 • usnadnit zájemcům o podnikání přístup k informacím včetně možností financování podnikatelského záměru
 • snížit počet nezaměstnaných a zároveň podpořit rozvoj svébytné existence podnikatelů, potencionálních zaměstnavatelů

  Plánované aktivity (obecně)

 • úprava a implementace vytvořených produktů a služeb sítě SBC vzhledem k níže uvedeným cílovým skupinám
 • pořádání informačních workshopů, motivačních programů na podporu podnikavosti, „kurzíků“ na prověření podnikatelské myšlenky, využití PC-programu virtuální firma, diagnostika kompetencí
 • realizace programu "Zakladatelé malých a středních firem" a poskytování asistovaného poradenství
 • provozování sítě "SBC" pro výše uvedené cílové skupiny se záměrem posílit jejich podnikatelský potenciál jako novou alternativu návratu na trh práce

  Cílové skupiny

 • osoby dlouhodobě nezaměstnané a ohrožené dlouhodobou nezaměstnanosti (muži nad 50 let věku, ženy nad 45 let věku, absolventi škol, lidé se zdravotním omezením)
 • uchazeči o zaměstnání (osoby vracející se na trh práce, zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností)

  Partneři projektu

 • Hospodářská a rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o.
 • Národní asociace pro rozvoj podnikání

Průběh projektu (včetně plánovaných aktivit)

  SRPEN 07
 • ukončení projektu (k 31.8.2007)

 • ČERVENEC 07
 • ukončení realizace vzdělávacích programů v rámci projektu, všechna SBC (k 31.7.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Nový Jičín (10-19.7.2007)

 • ČERVEN 07
 • realizace programu Kurzík - SBC Třinec (4.-7.6.2007 a 18-21.6.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Nový Jičín (29.5.-19.6.2007)
 • realizace motivačního programu – SBC Nový Jičín (4-29.6.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Frýdek-Místek (11-14.6.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Opava (11-14.6.2007)

 • KVĚTEN 07
 • dokončení rekvalifikačního programu Základy podnikání - SBC Třinec (11.4. - 23.5.2007)
 • realizace motivačního programu – SBC Frýdek-Místek (28.5.-1.6.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Karviná (14-17.5.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Nový Jičín (10-25.5.2007)

 • DUBEN 07
 • realizace rekvalifikačního programu Základy podnikání, SBC Třinec (od 11.4.2007)
 • dokončení motivačního programu – SBC Nový Jičín (26.3.-14.4.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Ostrava (3-6.4.2007)
 • realizace programu Kurzík – SBC Opava (24-27.4.2007)

 • BŘEZEN 07
 • realizace programu Kurzík - SBC Třinec (6.-9.3.2007)
 • realizace programu Kurzík - SBC Frýdek - Místek (odstranit, nerealizoval se)
 • realizace motivačního programu – SBC Nový Jičín (místo realizace Fulnek, od 26.3.2007)

 • ÚNOR 07
 • ukončení programu Bilance kompetencí - SBC Třinec (31.1. - 1.2.2007)
 • prezentace projektu pro uchazeče o zaměstnání - ÚP Třinec (28.2.2007 od 9:00 h)
 • realizace motivačního programu v SBC Frýdek-Místek, 19.-23.února 2007 (odloženo pro nízký počet zájemců)
 • realizace motivačního programu - SBC Krnov
 • realizace programu Kurzík – SBC Ostrava (6-9.2.2007)

 • LEDEN 07
 • prezentace projektu pro uchazeče o zaměstnání - ÚP Třinec (24.1.2007 od 11:00h)
 • realizace programu Kurzík - SBC Třinec (15. - 18.1.2007)
 • realizace programu Bilance kompetencí - SBC Třinec (31.1. - 1.2.2007)
 • realizace programu Kurzík - SBC Opava (23-26.1.2007)

 • PROSINEC 06
 • ukončení motivačního programu v SBC Opava a Krnov (27.11. - 1.12.2006)
 • dokončení rekvalifikačního programu Základy podnikání (6.11. - 18.12.2006) SBC Třinec
 • LISTOPAD 06
 • realizace rekvalifikačního kurzu Základy podnikání (SBC Třinec)
 • realizace programu Kurzík (13.-16.11.2006, SBC Frýdek-Místek)
 • realizace programu Kurzík (SBC Karviná)
 • realizace motivačního programu v SBC Opava a Krnov (27.11. - 1.12.2006)

 • ŘÍJEN 06
 • realizace motivačního programu (5.-10.10.2006, SBC Ostrava)
 • realizace motivačního programu (16.-20.10.2006, SBC Třinec)

 • ZÁŘÍ 06
 • realizace programu Kurzík (19.-22.9.2006, SBC Opava)
 • realizace workshopu pro uchazeče o zaměstnání (19.9.2006 úřad práce Bruntál, 20.9. úřad práce Krnov)

 • SRPEN 06
 • prezentace projektů a programů SBC na úřadech práce: Ostrava, Opava, Bruntál, Frýdek-Místek

 • ČERVENEC 06
 • pokračování rekvalifikačního kurzu Základy podnikání (ukončení 17.7.2006, SBC Třinec)
 • příprava motivačního programu v SBC Opava a SBC Ostrava

 • ČERVEN 06
 • realizace rekvalifikačního programu Základy podnikání (5.6.-17.7.2006, SBC Třinec)
 • realizace motivačního programu (15.-20.6.2006, SBC Karviná)
 • realizace programu Kurzík (26.-29.6.2006, SBC Karviná)
 • prezentace projektu (27.6.2006, Úřad práce v Bruntále)

 • KVĚTEN 06
 • realizace programu Kurzík (2-5.5.2006, SBC Třinec)
 • prezentace akreditovaného kurzu Základy podnikání (9.5.2006, ÚP v Třinci)
 • prezentace projektu (30.5.2006, Úřad práce v Opavě)

 • DUBEN 06
 • prezentace programu Bilance kompetencí (10.4.2006, ÚP v Třinci)
 • realizace programu Bilance kompetencí (19-20.4.2006, SBC Třinec)
 • prezentace programu Kurzík (26.4.2006, ÚP v Třinci)

 • BŘEZEN 06
 • aktualizace nástrojů CePo-SBC,
 • prezentace projektu na ÚP v Třinci,
 • příprava informačních letáků k jednotlivým programům SBC

 • ÚNOR 06
 • uzavření Dohody o partnerství a vzájemné spolupráci s ÚP ve Frýdku-Místku,
 • příprava Výběrového řízení na dodávku vzdělávacích a poradenských služeb SBC

 • LEDEN 06
 • školení lektorů pro programy SBC

 • PROSINEC 05
 • úprava metodiky programu Bilance kompetencí

 • LISTOPAD 05
 • úprava metodik motivačního programu a kurzíku

 • ŘÍJEN 05
 • uzavření smluv s partnery projektu, aktualizace internetových nástrojů CePo - SBC
 • ZÁŘÍ 05
 • zahájení projektu 1.9.2005 (realizace projektu v délce 24 měsíců, ukončení v srpnu 2007)

Další informace:
e-mail: szczukova@kazuist.cz