Realizují:


KAZUIST, spol. s r.o.

 


HRAT, spol. s r.o.

Start business centrum nabízí lidem uvažujícím o podnikání bezplatné poradenské služby.

Bilance kompetencí
Speciální program pro vyhodnocení silných a slabých stránek osobnosti. Program probíhá v SBC Třinec
Informační leták

Motivační program
Pětidenní program zaměřený na hodnocení osobnostních předpokladů pro podnikání a rozvoj podnikavosti. Program probíhá ve všech SBC v Moravskoslezském kraji.
Informační leták

Kurzík
Čtyřdenní vzdělávací program. Účastníci získají základní informace týkající se zahájení podnikání a naučí se rovněž vyhodnotit svůj záměr z ekonomické stránky. Program probíhá ve všech SBC v Moravskoslezském kraji.
Informační leták

Základy podnikání
Rekvalifikační kurz, jehož absolvování je jednou z podmínek získání bezúročného úvěru START - ČMZRB, a.s.. Kurz probíhá v SBC Třinec
Informační leták

Program asistovaného poradenství
Zkušený poradce pomáhá v začátcích podnikání vybraným osobám. Rozsah (min. 10 hodin) a obsah individuálních konzultací je přizpůsoben potřebám klienta. Podmínkou k zařazení do tohoto programu je absolvování některého ze zde uvedených kurzů SBC. Pro více informací kontaktujte provozovatele příslušného SBC.


Síť Start Business Center


Město Provozovatel
Třinec   KAZUIST, spol. s r.o.
Frýdek - Místek   HRAT, spol. s r.o.
Karviná   RPIC ViP, s.r.o.
Ostrava   Institut rozvoje podnikání, s.r.o.
Krnov   RPIC, spol. s r.o.
Opava   RPIC, spol. s r.o.
Nový Jičín   LYRIX centrum, s.r.o.


SBC Třinec

KAZUIST, spol. s r.o.
Ing. Jana Szczuková
tel: 558 335 479
szczukova@kazuist.cz
www.kazuist.cz


SBC Frýdek - Místek

HRAT, spol. s r.o.
Ing. Lenka Hupková
tel: 558 321 280
lenka.hupkova@hrat.org
www.hrat.org


SBC Karviná

RPIC ViP, s.r.o.
Ing. Petr Szotkowski
tel: 558 321 280
petr.sz@rpic-vip.cz
www.rpic-vip.cz


SBC Ostrava

Institut rozvoje podnikání, s.r.o.
Doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.
tel: 596 229 001
dagmar.valkova@irp.cz
www.irp.cz


SBC Nový Jičín

LYRIX Centrum, s.r.o.
Ing. Tomáš Viatr
tel: 556 703 784
tomasviatr@centrum.cz
www.lyrix.cz


SBC Opava

RPIC, spol. s r.o.
Ing. Tomáš Mikulík
tel: 603 365 256
mikulik@rpic.cz
www.rpic.cz


SBC Krnov

RPIC, spol. s r.o.
Ing. Richard Neugebauer
tel: 553 615 501
neugebauer@rpic.cz
www.rpic.cz